• Χρειάζεστε Βοήθεια; Καλέστε μας
 • Ωράριο Λειτουργίας: 09:00 – 17:00
info@ana-x.eu

Έχετε Ερωτήσεις;

Επιδοτούμενα Προγράμματα

Image

Επιδοτούμενα Προγράμματα

Η επιδότηση αποτελεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο ανάπτυξης για τις υπό σύσταση – νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις. Μέσω των προγραμμάτων επιδότησης, μπορεί ένας επιχειρηματίας να χρηματοδοτήσει την επιχειρηματική του ιδέα με ποσοστά έως και 100%

Καταγραφή Αναγκών

 • Συζητάμε μαζί σας για τις ανάγκες σας για την επιχείρησή σας ή την δραστηριότητα που θέλετε να ξεκινήσετε.
 • Μας ενημερώνετε για τα βασικά στοιχεία της επιχείρησής σας ή της επιχειρηματικής νέας κίνησης.
 • Μας προσκομίζετε κάποια δικαιολογητικά για να κάνουμε την προ αξιολόγηση.

Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης

 • Σχεδιάζουμε την οικονομοτεχνική μελέτη
 • Η οικονομοτεχνική μελέτη βασίζεται στην επίτευξη μεγαλύτερης βαθμολογίας βάσει των βαθμολογικών κριτηρίων
 • Ελέγχουμε την πορεία της διαδικασίας υποβολής

Καθοδήγηση υλοποίησης

 • Καθοδηγούμε για την σωστή εξόφληση παραστατικών
 • Ελέγχουμε την διαδικασία υλοποίησης
 • Υποβάλλουμε τυχόν αίτημα τροποποίησης
 • Είμαστε δίπλα σας σε κάθε στάδιο της υλοποίησης

Έρευνα προγραμμάτων ενίσχυσης

 • Πραγματοποιούμε προ αξιολόγηση βάσει των αναγκών και των στοιχείων που μας έχετε δώσει
 • Ελέγχουμε όλες τις πιθανές δυνατότητες για χρηματοδότηση
 • Σας ενημερώνουμε για τα αποτελέσματα της προαξιολόγησης

Συγκέντρωση δικαιολογητικών

 • Ενημερώνουμε για τα τυπικά δικαιολογητικά του προγράμματος
 • Ενημερώνουμε για τα λοιπά βαθμολογούμενα δικαιολογητικά
 • Ελέγχουμε για την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών

Έλεγχος εκταμίευσης

 • Διενεργούμε τα αιτήματα εκταμίευσης
 • Επιβλέπουμε την διαδικασία της εκταμίευσης
 • Είμαστε δίπλα σας στην διαδικασία ελέγχου
 • Ελέγχουμε τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις